Ooca ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี!

รับสิทธิ์*เงื่อนไข จำกัดจำนวนการใช้งาน 20 ราย/เดือน  ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2561 เป็นต้นไปข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาจิตแพทย์

และนักจิตวิทยาออนไลน์

Download on iOS App StoreDownload on Google Play Store

วิธีรับสิทธิ์ใช้งานฟรี

กดปุ่มรับสิทธิ์
ทำ Stress test
ใช้ Code ไปรับสิทธิ์
ทำการนัดหมายฟรี
*ถ้ากรณีใช้เกินโควต้า จะมีค่าใช้จ่าย 1500 บาท ต่อ 30 นาที

ข้อดีของ Ooca

ได้คุยกับคุณหมอคนไทย
ไม่จำกัดสถานที่
มั่นใจได้ว่าเป็นความลับ
พิเศษเฉพาะคนไทยในนอร์เวย์เท่านั้นnorway flag
รับสิทธิ์